Overlægen, der afslørede millionfusk på sygehuset

Journalist:   Jonas Ancher Nyeng og Jakob Herskind

Fotograf:   Trondur Dalsgaard
25. oktober 2015

Overlæge Michael Hansen troede ikke sine egne øjne, da han opdagede, hvor meget Henrik Villadsen tog sig betalt for de hjertebehandlinger, han om aftenen udførte ved siden af sit arbejde som sygehusdirektør. Men selvom overlægen lagde alle beviser i hænderne på den øverste ledelse, blev sagen tysset ned og Henrik Villadsen fortsatte som højt profileret sygehusdirektør.

Nu står overlægen, der afslørede millonfusk på sygehuset og siden blev fyret for illoyalitet, frem og fortæller sin historie.Carl Holst-sagen har blotlagt en skreden moral på direktionsgangene i Region Syddanmark, hvor mange måske har kigget den anden vej, da den tidligere regionsrådsformand begyndte at bruge en offentligt ansat medarbejder til sin personlige valgkamp. En intern konsulent-rapport har afsløret åbenlyse og skadelige konflikter mellem tidligere regionsdirektør Mikkel Hemmingsen og sundhedsdirektør Jens Elkjær. Og senest kunne Fyens Stiftstidende afsløre, at samme Jens Elkjær valgte at tysse en betændt sag om overbetaling af daværende sygehusdirektør Henrik Villadsen ned, selvom beviserne han blev præsenteret for var overvældende.

Nu står manden, der afslørede sin sygehusdirektør i at tage sig alt for godt betalt, frem.

Det var Michael Hansen, der som ledende overlæge på den medicinske afdeling på Sygehus Sønderjylland opdagede, at der var noget helt galt med de regninger, som regionens højt profilerede direktør Henrik Villadsen selv udskrev og godkendte. Og det var også Michael Hansen, der to år senere gik direkte til regionens revisionsfirma Deloitte, som efterfølgende kunne afsløre, at Henrik Villadsen havde taget omtrent 1,5 millioner kroner for meget for sine behandlinger i perioden fra 2007 til 2011.

Nu 67-årige Michael Hansen er ikke en type, der er bange for at sige sin mening.

Alligevel valgte han at bakke tilbage og holde mund, efter han oprindeligt havde forsøgt at få direktionen til at tage sagen alvorligt og præsenteret utvetydige beviser for, at Henrik Villadsen igennem en årrække havde haft hånden dybt nede i regionens lønkasse og taget sig alt for godt betalt for sit bijob på aftenambulatoriet.

Ifølge ham var beskeden fra ledelsen klar: For dit eget bedste skal du blande dig udenom.

Skreden moral

Vi møder Michael Hansen i hans danske hjem i Hundested, hvor han holder fri og passer haven, når han ikke arbejder på deltid som overlæge i Norge. Det danske sundhedsvæsen forlod han i 2013, men sagen om Henrik Villadsen - og ikke mindst direktionens behandling af den - kan stadig få ham op i det røde felt. Han mener, at sagen afslører en syg kultur på direktionsgangene i det syddanske sygehusvæsen, hvor man dækker over hinanden, uanset hvor grove sager man står overfor.- Det er kammerateri i yderste potens. Jens Elkjær har intet foretaget sig, og han har ikke vurderet noget som helst. Det er det rene fup. Jens Elkjær og Henrik Villadsen har jo siddet og er blevet enige, siger Michael Hansen med henvisning til, at der intet sker, efter at regionens sundhedsdirektør bliver bekendt med sagen.

I stedet tager Jens Elkjær sin egen og fejlagtige vurdering af, at regionen ikke vil kunne få pengene tilbage og lader sagen dø ud, mens Henrik Villadsen arbejder videre med at gennemtrumfe en omfattende ændring af sygehusstrukturen, som han er blevet placeret som frontfiguren for.

- Hvis jeg går ned og stjæler en kylling i et supermarked, så kommer politiet. Så kan jeg forklare dem nok så meget om, at jeg ikke havde nogen penge. Hvis jeg er sygehusdirektør og snupper halvanden millioner kroner på en sygehusafdeling, så sker der ikke noget som helst. Min moral hænger på, at det ikke kan være rigtigt, at man i dybeste forstand kan tage halvanden millioner kroner fra patientbehandlingen og putte i sin lomme til sit eget private forbrug, og det så ikke leder til nogen form for sanktion.

Chokket

Michael Hansen sidder i april 2011 med en regning fra Henrik Villadsen i hånden. Han er ledende overlæge for Medicinsk Afdeling på Sygehus Sønderjylland og er på den måde ansvarlig for den afdeling, som Henrik Villadsen har bijobbet i siden 2005. Men han har aldrig set en regning fra ham før. Henrik Villadsen har ikke længere sin daglige gang på direktionsgangene på sygehuset i Sønderjylland, efter at han fra årets start er rykket til direktionsgangene på Odense Universitetshospital. En kontordame har derfor spurgt Michael Hansen om, hvem der nu skal godkende udbetalingerne til Henrik Villadsen. Michael Hansen undrer sig over, at han ikke før er blevet bedt om at godkende regningerne. Men det er intet imod det chok, han får, da han sidder med regningen i hånden på sit kontor på sygehuset.

Henrik Villadsen har på fire dages bijobberi i marts 2011 tjent godt 74.000 kroner.

Michael Hansen logger sig ind i afdelingens datasystem og kigger på Henrik Villadsens årsløn for bijobbet på aftenambulatoriet, hvor han laver kardiologiske undersøgelser.

Han tænker, at der må være noget helt galt, da han ser, at Henrik Villadsen har tjent mere end en overlæges årsløn ved at arbejde nogle få dage om måneden. I 2010 tjener Villadsen 881.000 kroner på sit bijob.

Han taster videre på computeren og får bekræftet sin mistanke: Henrik Villadsens opgørelser hænger slet ikke sammen med de takster, man normalt tager for den ambulante behandling af patienterne.

En kilden sag

Alt tyder på, at Henrik Villadsen helt bevidst har snydt på vægten ved at skrue op for prisen. Michael Hansen tænker, at det kan ende med at blive en sag for politiet, men han ved også godt, at han skal være sikker i sin sag, før han går videre med den. Han er godt klar over, at Henrik Villadsen har været ført frem, som manden bag den nye sønderjyske sygehusstruktur og som manden, der skulle få den til at fungere. Hvis han nu bliver afsløret som bedrager, kan det ikke bare svække tilliden til ham som direktør. Det kan også svække tilliden til den nye sygehusstruktur.

Derfor vælger Michael Hansen i første omgang at godkende regningen. Et par dage efter går han op til lønkontoret og beder om alle bilag og Henrik Villadsens kontrakt.

En lille måned efter sidder han med papirerne foran sig, og bunken af regningen bekræfter mistanken. Henrik Villadsen har systematisk skruet prisen op for de behandlinger, han har udført på aftenambulatoriet. Han har brugt markant mindre tid på at lave undersøgelserne af patienterne, men har taget markant mere for behandlingerne end de 606 kroner pr. patient, som er beskrevet i hans kontrakt.

Grafik: Gert Ejton

Malkede pengekasse

Michael Hansen har i mellemtiden godkendt endnu en regning. Det bliver den sidste.

Han har afleveret en del af bilagene til en økonomimedarbejder, og bedt ham om at beregne, om Henrik Villadsens takster stemmer overens med hans kontrakt. Det gør de ikke. Slet ikke.Om eftermiddagen mandag den 27. juni , 2011, sender økonomimedarbejderen en mail, der tydeligt viser, at der er noget helt galt.

Han har taget et tilfældigt udpluk af regningerne og sammenlignet den reelle værdi af behandlingerne med den værdi, som Henrik Villadsen har regnet sin løn ud fra. Sygehusdirektøren har i mange tilfælde fået mere end dobbelt så meget i løn, som han burde, og derfor har Henrik Villadsens bijobberi været en dyr affære for den medicinske afdeling. Michael Hansen er rasende. Mens den medicinske afdeling har kæmpet indædt for at få økonomien til at hænge sammen i den nye sygehusstruktur, som Henrik Villadsen står bag, har samme Henrik Villadsen med den anden hånd malket afdelingens pengekasse.

Henrik Villadsen er blevet hentet til stillingen som sygehusdirektør på Fyn for at få styr på økonomien og får også fra lederpladsen i denne avis ros for sin ærlighed, da han den 20. juni erkender, at regionens kræftbehandling halter. Bag kulissen føler Michael Hansen sig ført bag lyset og får det næsten dårligt, når han tænker over, at Henrik Villadsen har klappet ham på skulderen og kaldt ham kammerat, mens han helt bevidst har taget overpris for sine behandlinger.

Det tunge ansvar

Overlægen sidder nu med så meget dokumentation, at han føler sig tryg ved at præsentere sagen for den øverste chef på sygehuset, administrerende direktør Finn Jensen.- Jeg har en alvorlig sag om Henrik, som jeg gerne vil have et møde med dig om, siger Michael Hansen, da han ringer til Finn Jensen.

Han glæder sig til at kunne give ansvaret videre til en anden, da han går ind på Finn Jensens kontor den 29. juni, men han får ikke den reaktion, han forventer, da han viser direktøren beregningerne fra økonomimedarbejderen og gør det klart, at han ikke vil skrive under på flere regninger fra Henrik Villadsen.

Finn Jensen bliver chokeret, da han har kigget på papirerne, men virker ifølge Michael Hansen mest af alt bekymret for Henrik Villadsens karriere og den sygehusstruktur, han står som garant for.

- Det er jo forfærdeligt. Hvad skal vi dog gøre? Hvad med hans karriere, lyder reaktionen fra Finn Jensen ifølge Michael Hansen.

Alligevel føler Michael Hansen sig sikker på, at sagen er så utvetydig, at Finn Jensen og den øvrige direktion er nødt til at reagere.

- Bland dig udenom

48 dage forsvinder uden at Michael Hansen hører fra Finn Jensen. Den 16. august vælger han derfor at spørge ind til sagen i en mail.”Jeg synes at der nu må ske en afklaring i sagen, nu er mit bæger løbet over”, skriver Michael Hansen som afslutning på mailen.

Da Finn Jensen stadig ikke har svaret efter en uge, ringer Michael Hansen til sygehusdirektøren den 23. august. Han husker stadig beskeden fra sygehusdirektøren.

- Du skal blande dig helt udenom. Det vil være for dit eget bedste, siger Finn Jensen ifølge Michael Hansen.

Tonen er dog en anden, da han dagen efter svarer på Michael Hansens mail.”Som vi snakkede om i går, så har jeg fat i sagen, og vi må være lidt tålmodige i betragtning af, at vi er afhængige af andre. Jeg prioriterer også, at få denne sag bragt til ende/konklusioner”, skriver Finn Jensen, der senere forklarer til regionens revisionsfirma Deloitte, at han først bliver kontaktet af Michael Hansen i august og ikke i juni, som tilfældet var.

For Michael Hansen stopper sagen med truslen i telefonen. Han har købt hus i Sønderborg og har igennem årene formået at få skabt sig et socialt netværk. Alt det vil han ikke sætte over styr ved at blive ved med at presse på.

I regionen når sagen i august frem til sundhedsdirektør Jens Elkjær, der har godkendt, at Henrik Villadsen arbejdede videre i ambulatoriet, efter at han blev sygehusdirektør i Sønderjylland i 2007 og i Odense i 2011. Han vælger nu at stoppe aftalen og holde udbetalingerne for månederne maj til august tilbage. Meget mere sker der ikke.

Jens Elkjær tager sin egen vurdering af, at regionen ikke vil kunne få pengene tilbage. Og da Henrik Villadsen ikke vender tilbage, efter at han på et møde i november er blevet bedt om at lave en opgørelse over sine tilgodehavender, sker der ikke mere i sagen det næste halvandet år.

Fyret

Michael Hansen siger heller ikke mere. Han havde håbet på, at andre ville råbe op. Men der sker ikke noget.

I maj 2012 vælger han at opsige sin stilling med et års varsel efter en frustrerende periode med besparelser og strukturelle ændringer af afdelingerne. Men knap en måned før afskedsreceptionen på sygehuset, bliver han kaldt til møde hos sygehusdirektør Søren Aggestrup og HR-chef Charlotte Stahlschmidt.

Fjorten dage før mødet har Michael Hansen sendt en mail til Søren Aggestrup, hvor han klager over, at morgenkonferencerne, hvor lægerne taler om patienterne, har fået markant trangere kår i sygeplejerskernes kaffe- og spiserum. Og nogle dage før mødet har alle lægerne på den medicinske afdeling valgt at tage sagen i egen hånd og gå til det gamle lokale, der stadig var ledigt.

Ifølge Michael Hansen var han ikke selv til stede, da lægerne valgte at trodse ledelsen, men på mødet står det hurtigt klart, at ledelsen har et andet syn på sagen.

- Du har to valgmuligheder: Det er, at enten bliver du fritaget fra tjeneste eller også bliver du fritstillet, siger Søren Aggestrup som det første på mødet den 28. maj 2013, hvor Michael Hansen bliver anklaget for at være illoyal og modarbejde ledelsen.

- Du har ikke så mange arbejdsdage tilbage, og vi synes sådan set, at det ville være rart, at du holdt nu. Du har modarbejdet mange ting, siger Søren Aggestrup, der ikke vil give Michael Hansen andre eksempler end flytningen af den morgenkonference, som overlægen selv mener, at han ikke har været involveret i.

Afskedsreceptionen er aflyst og Michael Hansen får besked på at komme næste dag for at tømme sit kontor og aflevere sine nøgler.

Forældet

Mens Henrik Villadsen har taget sig alt for godt betalt og samtidig får ros for at få kræftbehandlingen og forskningen tilbage på sporet i Odense, forlader Michael Hansen altså Region Syddanmark med et hak i tuden. I mere end to år har han været vidende om, at Henrik Villadsen har begået, hvad Michael Hansen selv kalder for et groft tyveri fra patienterne. Nu er han blevet sparket ud af regionen for at være illoyal.Tre dage efter samtalen med Søren Aggestrup kontakter han regionens revisionsfirma Deloitte og aftaler et møde en uges tid efter, hvor han giver dem alle papirer i Villadsen-sagen, som han har fået med sig. Deloitte kontakter derefter regionens økonomidirektør, Mogens Sehested Kristensen, der i juni 2013 beder Deloitte om indlede en undersøgelse.

Selvom sagen på papiret aldrig er blevet afsluttet, fordi sundhedsdirektør Jens Elkjær ikke har reageret på Henrik Villadsens manglende tilbagemelding, er det nu for sent at kræve de omtrent halvanden millioner kroner tilbage, som Deloitte mener, at Henrik Villadsen har taget for meget for sine behandlinger. I retslig forstand vil Jens Elkjærs passivitet formentligt blive anset som en stiltiende accept. Det skriver tidligere retspræsident Niels Waage, da han bliver bedt om at komme med en juridisk vurdering af sagen i forlængelse af Deloittes undersøgelse.

Farligt kammerateri

Da Michael Hansen først alarmerede regionens ledelse om sagen i 2011, håbede han på, at pengene ville komme tilbage til den økonomisk pressede medicinske afdeling på sygehuset i Sønderjylland.

Nu har han ikke noget at vinde eller tabe ved at give sit syn på sagen.

- De kunne have valgt at ringe til politiet, da de blev bekendt med sagen i 2011. I stedet vasker alle parter deres hænder. Den ryger så videre til Jens Elkjær, men han kender jo også Henrik Villadsen, der er sat i spidsen for den nye sygehusstruktur. De kender hinanden alle sammen. Kammerateriet opstår ved, at man holder så mange møder og sidder til så mange frokoster, at det udvikler til et socialt samvær. Det kan være rigtigt fint, men det kan også være farligt. Specielt i sager som denne her, siger Michael Hansen.

Elkjær: Ikke mit ansvar

Avisen har flere gange forsøgt at få sundhedsdirektør Jens Elkjær til at udtale sig i sagen. Det har han afvist.

Fredag eftermiddag modtog vi en e-mail fra Elkjær, hvor han afviser at stille op til et interview og peger på, at det var overlæge Michael Hansens ansvar, at overbetalingerne til Henrik Villadsen fandt sted:

”Hvis du har talt med tidligere administrerende overlæge Michael Hansen, som havde budgetansvaret for udgifterne på dette område og også havde ansvaret for det materielle grundlag for udgifternes afholdelse, er du formentlig godt hjulpet”, skriver Jens Elkjær blandt andet i e-mailen.

- Det kan jeg ikke huske

Administrerende direktør på Sygehus Sønderjylland, Finn Jensen, har svært ved at huske detaljer fra sommeren 2011, hvor overlæge Michael Hansen præsenterede ham for Villadsens bilag

?

Hvad tænkte du, da Michael Hansen på et møde med dig d. 29. juni 2011 viste dig de alt for høje regninger fra Henrik Villadsen?

- Jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte på et møde for fire år siden.

?

Nu er det vel ikke hver dag, du bliver præsenteret for denne type oplysninger?

- Nej, det her du ret i, men jeg vil ikke rode mig ud i at skulle redegøre for, hvad jeg tænkte for fire siden. Der er tale om, at Michael Hansen kommer med oplysninger i en personsag, og det handlede jeg selvfølgelig på. Det er klart, at jeg tog sagen alvorligt. Og det fremgår jo også af Deloitte-rapporten, som du har læst.

?

Grunden til jeg spørger er, at du ifølge Michael Hansen dengang virkede mere optaget af hvilke konsekvenser sagen kunne få for Villadsens karriere end af, at han angiveligt havde fået langt over en million kroner for meget. Er det en korrekt udlægning?

- Nej, det er det bestemt ikke.

?

Ifølge Michael Hansen var du mest optaget af, at sagen her kunne ødelægge Villadsens karriere. Samtidig var du ifølge Michael Hansen optaget af, at det netop var Villadsen som havde lavet jeres nye sygehusstruktur. Det var med andre ord en mand, som ikke skulle fedtes ind i dårlig sag.

- Jeg kan ikke genkalde mig den samtale i detaljer, jeg havde med Michael dengang. Jeg kan godt huske, at vi havde samtalen, og jeg kan huske hvad samtalen handlede om, men ikke hvordan mine ord faldt. Du kan muligvis have ret i det, du siger, jeg aner ikke om det er rigtigt, for jeg kan ikke huske ordlyden. Men jeg husker det ikke som om, at det var de bekymringer, der fyldte hos mig. Det jeg ved, er, at jeg håndterede sagen og at der var en række møder om de her ting. Også en helt masse, som Michael Hansen ikke var involveret i efterfølgende. Og hvordan processen var kan du jo læse i Deloitte-rapporten, som på en måde er en opsummering af det forløb, der var.

?

Hvor lang tid går der fra, at du får kendskab til sagen, til at du går videre op igennem dit system?

- Det kan jeg ikke huske.

?

Michael Hansen kontakter dig efterfølgende flere gange i løbet af sommeren 2011 for at spørge til sagen. I en telefonsamtale med Michael Hansen den 23. august siger du ifølge Michael Hansen "Bland dig helt udenom. Det vil være for dit eget bedste". Kan du huske, at du har sagt sådan?

- Nej, det kan jeg ikke. Det er heller ikke min stil at sige, at folk skal blande sig uden om. Sådan taler jeg ikke til folk.

?

Kan du huske, hvad du sagde?

- Nej. Jeg kan ikke huske ordlyden af en telefonsamtale for fire år siden.

?

Ok. Det fremgår af Deloitte-rapporten, at Henrik Villadsen selv godkendte sine regninger. Hvordan kan sådan noget foregå?

- Det skal heller ikke ske. Men der sker nogle gange nogle fejl, og det sker sikkert også på Fyens Stiftstidende. Det sker alle steder, men det skal ikke ske. For det er den nærmeste leder, der skal skrive under på sådanne bilag.

?

Hvem har så ansvaret for, at det har kunnet foregå?

- Det kan du læse i Deloitte-rapporten.

?

Og i den står, at der ikke ”har været ført den nødvendige ledelsesmæssige kontrol i form af godkendelse af de månedlige afregninger”. Det er vel dig?

- Ja, og som en afledt effekt af hele processen, så har vi strammet op, så vi ikke får en sådan sag engang til.

?

Hvad har I konkret gjort?

- Vi har blandt andet talt med regnskabsfolk og revisionsfolk både internt og ekstern og sikret os, at de procedurer, vi har, er rigtige og kører efter bogen.

?

Så nu er der ikke længere nogle, der kan godkende sine egne bilag?

- Nej.

?

Sygehuset, regionen og dermed skatteborgerne får aldrig pengene igen, fordi sagen bliver lukket. Har du en holdning til det?

- Det har jeg sikkert nok personligt. Men de personer, som har truffet beslutninger, har truffet de beslutninger, som skulle træffes.

?

Hvad er din personlige holdning?

- Den vil jeg ikke blande i det her.

?

Ok. Michael Hansen ender med at blive fritstillet fra den ene dag til den anden i 2013. Er der en sammenhæng mellem fritstillingen og sagen her?

- Nej.