– Morten. Hvad skal vi tro på?

Tonen mellem ambulanceselskabet Bios og Region Syddanmark har været skærpet siden september sidste år, viser advokatbreve og email-korrespondancer, som Fyens Stiftstidende og DR Fyn har fået aktindsigt i


Få indblik i sagsakterne

Fyens Stiftstidende og DR Fyn har fået aktindsigt i en række dokumenter fra Region Syddanmark. Dokumenterne udgør en del af korrespondancen mellem regionen og Bios samt Bios' advokat. De dele, der vurderes til at være mest iøjenfaldende bruges i denne artikel. Du kan dog klikke dig videre og se hele dokumentationen på tjenesten DocumentCloud.

Der er flere udeladelser, også kaldet ekstraheringer, i aktindsigten:

  • Områder markeret med sort er fjernet af redaktionen og består af e-mail-adresser og telefonnumre. Ingen navne er blevet skjult.
  • Områder markeret med rødt er udeladt af aktindsigten af Region Syddanmark.

"Kære Morten

Jeg har i dag ringet et par gange, men du svarer ikke på din telefon.

Flere spørgsmål:

1. Hvor langt er I fra den bemanding, der kan bære alle de beredskaber, I skal stille med? Er det nok at få godkendt resten af tyskerne?

2. Rygterne om manglende lønudbetaling dukker fortsat op, nu også fra jeres egne folk, Morten. Hvad skal vi tro på?"

Sådan skriver Mads Haugaard, konstitueret direktør i sundhedsforvaltningen i Region Syddanmark, i en e-mail til Morten Hansen, administrerende direktør i ambulancefirmaet Bios den 22. december 2015 klokken 10 om aftenen.

Mailen er en af flere korrespondancer mellem regionen og Bios og parternes respektive advokater, som Fyens Stiftstidende og DR Fyn har fået aktindsigt i.

Vi har bedt om at se korrespondancen for at få et mere detaljeret indblik i, hvordan og i hvilket omfang Region Syddanmark sikrer en stabil ambulancedrift varetaget af selskab, som fra dag ét har haft svært ved at løfte opgaven.

Manglen på mandskab har betydet, at Bios ugentligt ikke har kunnet levere det aftalte antal ambulancer. Og i slutningen af januar kom det frem, at Bios fem måneder efter driftstart stadig ikke formår at overholde kontrakten.

- For at komme ind til sagens kerne virker det som om, at vi nu har lige så store problemer, som vi havde, da vi begyndte i september, sagde Christian Stigaard, fællestillidsmand for Bios-redderne til Fyens Stiftstidende den 1. februar.

Hvor mange ansatte?

Samlet set afslører dokumenterne, at Region Syddanmark siden begyndelsen og frem til nu har udtrykt stor bekymring over Bios' manglende evne til at levere sammenhængende vagtplaner. En bekymring, som regionen ikke altid har ønsket at dele med offentligheden. Det vender vi tilbage til.

Det er udfra dokumenterne imidlertid umuligt at tegne et sammenhængende billede af den reelle situation.

I flere mails mellem regionens embedsfolk og Bios-direktøren er passager streget ud. Således kan man af mail-udvekslingen mellem region og Bios ikke få svar på det helt centrale spørgsmål om, hvor mange reddere præcist, Bios reelt råder over til at besætte det antal ambulancer, som selskabet har forpligtet sig til. Passagerne, der vedrører bemandingen i Bios, er simpelthen streget over.

Desuden har vi ikke kunne få aktindsigt i brevene fra regionens advokat, Kammeradvokaten, til Bios' advokat Torkil Høg, partner i Lett Advokatpartnerselskab, fordi Kammeradvokatens skrivelser potentielt vil skulle bruges i en eventuel retslig tvist mellem regionen og Bios.

Overraskelser?

5. september 2015. Fem dage efter driftsstart .

Region Syddanmarks daværende sundhedsdirektør Per Busk udtaler følgende til Fyens Stiftstidende om driftssituationen:

"Det billede, vi ser nu, ser fornuftigt ud og ligner det, vi er vant til".

 

Tonen fra Per Busk er imidlertid noget anderledes i den mail, han sender til Morten Hansen og Aad Romijn, direktøren for Bios' hollandske moderselskab, samme dag:

"Vagtplanlægningen har været uacceptabelt kortsigtet siden den 1. september. Det har skabt en masse problemer for vagtcentralen. Jeg har et møde med regionrådsformanden (Stephanie Lose, red.) i morgen, og jeg har brug for klare svar".

Per Busk vil blandt andet have svar på, hvordan Bios dagligt sikrer et troværdigt overblik over antallet af bemandede ambulancer, så der ikke kommer "overraskelser".

 

Svaret kommer samme aften fra Aad Romijn.

"Dear Per", skriver den hollandske direktør og forklarer, at der har været et par vagtskifte, som ikke er gået som planlagt. Men:

"I dag har vi arbejdet hele dagen på at få vagtplanen for i aften på plads, og vi er nu ved at færdige med vagtplanen for i morgen", skriver Aad Romijn klokken 18.39.

Torsdag den 17. september fortæller Fyens Stiftstidende, at Bios har 51 ubesatte vagter i den følgende weekend.

Dagen efter skriver Bios' advokat Torkil Høg et brev til regionens advokat, Kammeradvokaten, hvori han erkender, at Bios "ubestrideligt" har udfordringer med bemandingen, men at det "ligger uden for enhver rimelig tvivl, at udfordringerne kan og vil blive løst".

Hvilke løfter?

Brevet fra Bios' advokat er et svar på et brev fra Kammeradvokaten sendt som en reaktion på avisens afsløring af 51 huller i vagtplanen. Som før beskrevet har vi ikke fået adgang til Kammeradvokatens skrivelser, men Torkil Høg, som har afvist at svare på avisens opfølgende spørgsmål, skriver på en måde, så det flere steder undervejs er muligt at sammenstykke et delvist billede af Kammeradvokatens pointer. Der er flere centrale af slagsen:

"Bios har nøje overvejet de milepæle, du (Kammeradvokaten, red.) har opstillet på side tre i brevet, skriver Torkil Høg og fortsætter:

"Bios mener ikke, at det løser nogen problemer, hvis Bios afgiver løfter, som eventuelt viser sig ikke at holde, ligesom det ikke løser nogen problemer, hvis regionen stiller krav, der ikke kan opfyldes".

Ophævelse af kontrakt?

Tonen skærpes yderligere i Bios-advokatens svar til Kammeradvokaten den 18. september. Af brevet fremgår det, at Kammeradvokaten allerede dette tidspunkt har luftet muligheden for opsigelse af kontrakten.

Bios-advokaten anfører, at det "savner proportionalitet at overveje at hæve kontrakten helt eller delvis", og at Bios ikke anerkender "regionens ret til at hæve kontrakten".

"Regionen må naturligvis påregne et efterspil, hvis regionen skulle tage skridt i den retning", slutter Torkil Høg sit brev til Kammeradvokaten.

 

Af et brev fra Bios' advokat fra den 23. september fremgår det, at Kammeradvokaten netop har bedt Bios om at oplyse det nøjagtige antal reddere i vagt.

"Der er i alt 300 fuldtidsansatte og 20,5 deltidsansatte- og timereddere inde i vagtsætningen pt.", oplyser Bios' advokat Torkil Høg til Kammeradvokaten.

 

Den oplysning harmonerer ikke umiddelbart med Bios-direktør Morten Hansens udlægning af mandskabsituationen præcis en uge for inden:

- Vi er på godt 400 reddere nu. Der tiltræder 60 medarbejdere i næste måned, og jeg forventer, at vi er oppe på idealbemandingen - mellem 500 og 550 reddere - omkring årsskiftet, siger Morten Hansen til DR Fyn den 18. september.

Hvor mange tyskere?

I dagene, ugerne og månederne efter fortsætter brevudvekslingen mellem parternes advokater. Dramaturgien er den samme. Kammeradvokaten fremsætter spørgsmål, beder om forklaringer og efterlyser konkrete oplysninger. Og Bios' advokat Torkil Høg responderer.

Eksempelvis viser korrespondancen mellem advokaterne, at der tilsyneladende er opstået grus i maskineriet i rekrutteringen af tyske reddere, som Bios iværksatte allerede i juli-august 2015. En øvelse, som i et vist omfang skal hjælpe den hollandsk ejede ambulancetjeneste ud af reddermanglen.

I august havde Bios - ifølge eget udsagn - ansat 70 tyske reddere. Og de ville være klar fra driftsstart i september lød vurderingen dengang:

- Selve den test, de skal igennem, tager ikke andet end et par dage. Det er der ikke det store hokuspokus i, sagde Bios' sønderjyske ambulancechef til DR Syd den 18. august.

 

Men i et svarbrev fra Bios' advokat til Kammeradvokaten fra den 14. oktober ser tallene markant anderledes ud. En af forklaringerne er, at Sundhedsstyrelsens godkendelser af udenlandske ambulancefolk trækker ud.

"9 ud af de 24 tyske reddere, der tiltrådte 1. september 2015, indgår dags dato i ambulancedriften", skriver advokat Torkil Høg den 14. oktober.

Vi har forsøgt at få udredt tallene hos Bios' personalechef Jan Christian Klampe, men han er på ferie i februar.

Opfylder Bios kontrakten?

En anden prognose, som angiveligt heller ikke viser sig at holde, er Morten Hansens spådom om, at Bios ved årsskiftet har nået idealbemandingen. Ifølge Region Syddanmark er Bios den 1. januar 80-90 ansatte fra ønsket om at nå op til 550 ambulancefolk.

Og måneden efter - den 1. februar - ser det ud som om, at rekrutteringen er sandet til. Her mangler Bios fortsat 80-90 reddere fra at nå idealbemandingen. Responstiderne er steget i løbet af januar, og den bod - eller bøde - som Bios ifølge kontrakten skal betale for ikke at kunne levere det antal ambulancer, som regionen har bestilt, når i løbet af få dage af januar op den maksimale grænse på 15 procent af det beløb, som Bios løbende får udbetalt af regionen.

 

Den 3. januar klokken 11.43 skriver Mads Haugaard, konstitueret direktør i Region Syddanmark, en mail til Morten Hansen, administrerende direktør i Bios.

"Kære Morten

Godt nytår!

Jeg har muligvis overset noget i min indboks hen over juleperioden. Har du som aftalt telefonisk den 23. december sendt et skriftligt svar på nedenstående?

Du nævnte blandt andet for mig i telefonen, at Bios planlægger med robuste vagtplaner fra 1. februar, hvor I leverer beredskaber ifølge kontrakten uden planlagt overarbejde. Dette vil jeg gerne have bekræftet".

 

En time senere svarer Morten Hansen.

I den kopi af mailen, som vi er i besiddelse af, er direktørens svar om bemandingen streget over. Derfor kan vi ikke fortælle, hvad Morten Hansen svarer på Mads Haugaards udsagn om, at Bios pr. 1. februar angiveligt vil være i stand til at opfylde kontrakten.

Men, skriver Morten Hansen i sin mail til Mads Haugaard:

"Det ser ud til, at de første dage i det nye år og særligt 2. januar har været særdeles hårde. Jeg har ikke et præcist overblik over konsekvenserne i form af nedetid".

Bios: Vi har nye initiativer på vej

Fyens Stiftstidende har bedt Bios-direktør Morten Hansen om et interview og sendt ham en række spørgsmål, vi ønskede svar på. Han har svaret på skrift og har ikke ønsket at svare på alle spørgsmålene.

Jeres advokat skriver til Kammeradvokaten, at Bios’ udfordringer kan og vil blive løst. Hvordan og hvornår?

MH: Vi arbejder dagligt på at justere vores drifts- og lønsystem, så det kommer til at fungere optimalt. Den slags systemer er desværre ikke hyldevarer. Vi har blandt andet lige lanceret nogle nye rekrutteringsinitiativer.

Hvor mange overskridelser af arbejdsmiljølovgivningens køre-hviletidsbestemmelser har der været siden driftstart 1. september?

MH: Overenskomsten og arbejdsmiljøforhold drøftes løbende med vores tillidsrepræsentanter og 3F.

I vil ikke levere personoplysninger om Bios’ medarbejdere til 3F og Region Syddanmark, så de kan foretage kontroller. Hvorfor?

MH: Det ville være i strid med persondataloven. Men vi blander os selvfølgelig ikke i, hvilke oplysninger vores medarbejdere deler med deres fagforening.

Morten Hansen ønsker ikke at svare på, hvilken dokumentation man har for, at Falck har modarbejdet Bios, men henviser til den undersøgelse, som konkurrencestyrelsen er i gang med. Han afviser også at svare på alle spørgsmål af juridisk karakter.

Interaktiv tidslinje: Få overblikket i Bios-sagen

Udgivet den 18/02-2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *