– Hvad gør en ærlig mand?

I 30 år arbejdede Søren Rasmussen i det samme sted. Så blev han syg og fik førtidspension. Men han kan ikke få anerkendt sin sygdom som en erhvervssygdom. Det nager ham, og han føler sig svigtet. Dette er første afsnit af fire i historien om Sørens kamp

”Kære beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen. Hvad gør en ærlig mand uden midler til at føre en retssag i jagten på retfærdighed?”

Sådan indledte den 54-årige førtidspensionist Søren Rasmussen det brev han sendte til beskæftigelsesministeren i september 2015. Sammen med en henvendelse til diverse danske medier udgør brevet hans sidste håb for at få skabt opmærksomhed om den uretfærdighed, han mener, der er blevet begået imod ham. Men han fik ingen positiv respons fra hverken medier eller ministeren.

 I december 2015 var det syv år siden, Søren Rasmussen blev sygemeldt med stress, depression og kraftige rygsmerter efter 30 års hårdt fysisk arbejde som truckfører hos Ardo A/S - det tidligere Nyborg Lynfrost. Siden da har han kæmpet for, at få anerkendt sine smerter som en erhvervssygdom og for at få erstatning fra sin tidligere arbejdsplads. En kamp han har tabt gang på gang.

Depressionen og angsten har i dag fortaget sig, men rygsmerterne er konstante, og gør, at han ikke kan være på benene mere end et par timer ad gangen og må tilbringe store dele af sit liv på sofaen i hjemmet i Nyborg.

Forud for Søren Rasmussens sygemelding gik et mere end tyve år langt forløb med først rygproblemerne og siden sideløbende psykiske problemer. I årene op til den endelige sygemelding gik Søren Rasmussen to gange helt ned med flaget på sin arbejdsplads og måtte sygemelde sig med stress.

- Første gang var i 2006. Firmaet havde indført et nyt it-system, der ikke virkede ordentligt, og det gav stress og usædvanligt lange arbejdsdage, hvor vi godt kunne være i gang fra morgenen og indtil 22.30, fortæller han.

Lægerne kunne intet finde

På Nyborg sygehus gennemgik han en række undersøgelser, men lægerne kunne ikke finde noget galt og sendte ham hjem med beskeden om, at han bare skulle tage den med ro i en tid. 14 dage efter var han tilbage på job, og efter endnu 14 dage blev han igen bedt om at tage overarbejde.

- Jeg forsøgte at blive fritaget for at skulle køre truck, og for at skulle foretage mange manuelle løft, men jeg fik besked om, at så måtte jeg søge et andet arbejde. Det var tværtimod sådan, at min arbejdsleder helst så, at det var mig der trådte til, hver gang noget krævede manuelle løft. Vi kom dårligt ud af det med hinanden, og det føltes som en straffeaktion fra hans side, fortæller Søren Rasmussen.

Allerede fra slutningen af 1980’erne var Søren Rasmussen på kollisionskurs med sin arbejdsleder, og fra 1995 til 1997 valgte han at tage imod en plads som voksenlærling hos Nyborg Lynfrost, mens han videreuddannede sig. Efter eget udsagn for at få en pause fra det dårlige arbejdsklima.

Men efter endt uddannelse vendte han tilbage i sin gamle stilling, og forholdet til lederen blev om muligt endnu værre.

Søren Rasmussen blev førtidspensionist som 54-årig, men har ikke kunnet få anerkendt sine rygsmerter som en arbejdsskade og det nager ham
Søren Rasmussen blev førtidspensionist som 54-årig, men har ikke kunnet få anerkendt sine rygsmerter som en arbejdsskade og det nager ham

Endnu en sygemelding

Det dårlige arbejdsklima og de lange arbejdsdage kulminerede i endnu en sygemelding, hvorefter han i en periode kom tilbage på halv tid, inden krav om overarbejde og manuelt arbejde igen sendte ham i knæ.

Han begyndte at få angstanfald, hver eneste gang han satte sig ind i en truck, og i 2008 sygemeldte han sig på ubestemt tid. Han var sygemeldt indtil han i december 2009 fik tilkendt førtidspension af Nyborg Kommune.

En halv dag på sofaen

I hele sit arbejdsliv nåede Søren Rasmussen kun at arbejde et eneste sted. På Slipshavnsvej 2 i Nyborg. Arbejdspladsen skiftede navn fra Nyborg Lynfrost til Danisco Foods og senere til Ardo, men arbejdet var i bund og grund det samme. Han var bare 13 år da han i 1974 første gang fik deltidsarbejde i virksomheden, og som 17-årig begyndte han at arbejde der på fuld tid.

I dag – mere end 40 år efter han første gang trådte ind på Nyborg Lynfrosts daværende lager på Storebæltsvej – sidder Søren Rasmussen tilbage med konstante smerter i ryggen.
Smerterne sidder i nakken og i lænden, og de betyder, at han tilbringer langt størstedelen af sit liv i sit hus i Nyborg.

- Jeg ligger vel på sofaen fire-fem timer i løbet af en almindelig dag. Jeg kan klare at være oppe omkring to timer ad gangen, så må jeg lægge mig fortæller han.

Udover de mange smerter sidder Søren Rasmussen også tilbage med en ærgerlig følelse over, at ende sit arbejdsliv som handikappet, uden at nogen tager ansvar for det.

I de kommende afsnit kan du læse mere om Søren Rasmussens hårde arbejdsliv, som han mener har forårsaget hans sygdom, og om hans lange kamp mod systemet og med og imod sin egen fagforening.

Om serien: En kompliceret sag uden skurke

Dette er historien om en mand og hans sag fortalt over fire afsnit. I 30 år var Søren Rasmussen truckfører i den samme virksomhed, der i perioden dog nåede at have tre navne; Nyborg Lynfrost, Danisco Foods og Ardo A/S, der alle havde til huse på Slipshavnsvej i Nyborg. Så blev han syg. Af arbejdet, mener både han og i første omgang også hans fagforening 3F Østfyn. Fagforeningen fører hans sag for arbejdsskadestyrelsen og lægger sag an mod hans arbejdsgiver, mens han selv søger førtidspension fra kommunen. Pensionen får han et år efter sin sygemelding, men arbejdsskadestyrelsen afviser hans sag og efter retslægerådets vurdering går ham imod kommer sagen heller ikke for retten.

Nu sidder han tilbage med konstante smerter og en følelse af at være blevet svigtet både af den arbejdsplads, han har været på hele sit arbejdsliv og af sine venner i 3F.

Fyens Stiftstidende har fået indsigt i samtlige dokumenter vedrørende Søren Rasmussens sag, og historien bygger på disse og på adskillige interviews med Søren Rasmussen, tidligere kolleger, en advokat med speciale i arbejdsskadesager og en juraprofessor, som vi har givet adgang til dokumenterne vedrørende hans sag, og til hans forklaring. Og det står klart, at ingen ud over Søren Rasmussen selv kan finde noget, der formelt er gået galt i sagen.

3F Østfyn frikendes af juraprofessor Eva Smith, der også har været mæglingsmand mellem 3F og Søren Rasmussen i sagen. Denne historie handler heller ikke om at finde frem til en skurk. Vi påstår ikke at kunne bevise, at nogen i systemet ikke har gjort, hvad de kunne for at hjælpe Søren Rasmussen, eller at det er af ond vilje at han ikke har fået erstatning.

Når vi alligevel vælger at bringe historien, er det fordi det er en fortælling om en anderledes afslutning på et arbejdsliv. Om kampen for anerkendelse af sin sygdom, og kampen for at nogen tager ansvar for den. Berettiget eller ej.  Og vi håber at læserne vil gå fra denne fortælling med en følelse af at være blevet klogere på såvel Søren Rasmussens sag, som på, hvad man kan komme ud for, når man bliver for syg til at arbejde. Uanset at svarene på problemstillingerne i serien ikke står mejslet ind i sten.

Alle artikler i serien er blevet forelagt Ardo A/S og 3F Østfyn. Personalechef hos Ardo Marianne Ubbesen har givet følgende skriftlige svar: ”Generelt kan vi oplyse, at sagen er kørt som en forsikringssag og al korrespondance og de forespørgsler der har været, er sket gennem vort forsikringsselskabet/advokat. Sagen startede i 2009 og sluttede i 2012 med at retslægerådet vurderer at de lændesmerter som Søren Rasmussen har, ikke taler for, at det er noget han har påført sig via sit arbejde ved Ardo A/S. Der blev i den forbindelse udført flere målinger omkring vibrationer ved truckørsel af et eksternt konsulentvirksomhed. Disse målinger lå indenfor det for Arbejdstilsynet tilladelige område. Søren Rasmussen ligger også inden med alle disse oplysninger. Da Ardo A/S er underlagt tavshedspligt om personsager, har vi desværre ikke mulighed for at kommentere yderligere på sagen.

Udgivet den 17/02-2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *